زبان

حس چشایی

دستگاه چشایی یک دستگاه حسی برای چشیدن و حس مزه می‌باشد.چشایی یکی از حواس پنجگانه است. چشایی درک مولکولهای خاصی در مواد است. در جانداران به مولکول‌های خاصی حساسیت وجود دارد مثلاً ترش بودن یک ماده یعنی وجود حالت اسیدی در آن.

ساختار دستگاه چشایی

زبان با هزاران برآمدگی کوچک، که برای چشم غیرمسلح قابل مشاهده است، به نام پاپیلا پوشیده شده‌است. درون هر پاپیلا صدها جوانه طعم‌دار وجود دارد .به استثنای پاپیلارهای کریستالی که جوانه‌های چشایی ندارند. بین 2000 تا 5000 جوانه طعم دار وجود دارد که در پشت و جلو زبان قرار دارد. مابقی در سقف، دو طرف و پشت دهان و در گلو قرار دارند. هر طعم جوانه شامل 50 تا 100 سلول گیرنده طعم است.

چشایی در انسان و جانوران مختللف

در انسان‌ها، در حدود 50 سالگی، به دلیل از دست دادن پاپیلای زبان و کاهش کلی تولید بزاق، تضعیف درک احساس طعم شروع می‌شود. انسان‌ها همچنین می‌توانند اختلالاتی در تحریک طعم از طریق نارسایی چشایی داشته باشند.همه پستانداران احساسات طعم مشابهی ندارند؛ بعضی از جوندگان می‌توانند مزه نشاسته را، که انسان نمی‌تواند آن را بخورد، بچشند. گربه‌ها نمی‌توانندشیرینی را تشخیص دهند.